Diaľničné známky 2022 Česko

09.04.2022

Elektronická diaľničná známka pre vozidlá do 3,5t: 

 Typ známky   Cena  Platnosť
 10 dňová    310,- Kč  10 dní od vyznačenia
 30 dňová   440,- Kč  30 dní od vyznačenia
 365 dňová 1500,- Kč  365 dní od vyznačenia


Elektronická diaľničná známka pre EKO vozidlá:

 Typ známky   Cena  Platnosť
 10 dňová   155,- Kč  10 dní od vyznačenia
 30 dňová  220,- Kč  30 dní od vyznačenia
 365 dňová  750,- Kč  365 dní od vyznačenia


Diaľničná známka je patná aj pre jazdnú súpravu (vozidlo + prípojné vozidlo) ktorých najvyššia povolená hmotnosť nepresiahne 3,5t
Na motocykle a prípojné vozidlá sa povinnosť mať diaľničnú známku nevzťahuje
Elektro vozidlá, vodík a hybridný pohon sú oslobodené od poplatku za diaľnice v ČR po podaní Oznámenia oslobodenia