Odťah vozidla VW Golf

14.11.2021

Odťahová služba

Miesto: Bratislava, Slovensko
Doba príjazdu: 17 min
Vozidlo: Volkswagen Golf